Privacybeleid

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij als organisatie persoonsgegevens verzamelen en hoe daar mee wordt omgegaan. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv met betrekking tot u verwerkt wanneer u contact met onze organisatie heeft. Zo wordt uitgelegd waar de gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook de rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv

Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv is gespecialiseerd in het aannemen van turn-key piping projecten ten behoeve van zeewaardige schepen en megajachten. Deze projecten bestaan uit het opmeten (3D scannen), ontwerpen (3D engineering), produceren en installeren van piping systemen. Wij vinden het belangrijk om onze reputatie als betrouwbare co-maker te houden en stellen uw recht op privacy als klant of leverancier zeker. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy@wolfard.nl

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doeleinden persoonsgegevens verzameld, te weten : het versturen van nieuwsbrieven, marketingdoeleinden, contact opnemen en analytics.
Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv stuurt nieuwsbrieven via de e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn commercieel en informatief. Uw voornaam, achternaam en e-mail adres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website. Uw gegevens gebruiken wij voor marketingdoeleinden om u gerichte informatie te kunnen sturen. Als u contact opneemt met ons bedrijf via de website verzamelen wij deze gegevens. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Uw gegevens kunnen worden verzamelt om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u bezoekt. Alle gegevens worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met medewerkers van ons bedrijf.

Opslagperiode

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen. Tevens bewaren wij uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wet- & regelgeving en om geschillen op te lossen.

Uw rechten

De rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U hebt recht op inzage.

U hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv heeft vastgelegd en bewaard.

U hebt recht op rectificatie.

Zijn uw gegevens niet correct? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv.

U hebt recht op wissen van gegevens.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

U hebt recht op indienen van een klacht.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

U hebt recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

Wilt u niet dat Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan door het sturen van een e-mail naar privacy@wolfard.nl Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv heeft 4 weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen deze termijn informeert Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv u over de status van uw verzoek.


Wolfard & Wessels Werktuigbouw bv
Zwedenweg 6
9601 ME Hoogezand


Via privacy@wolfard.nl kunt u contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring. Deze verklaring is sinds 29 mei 2018 van kracht en wordt indien nodig gewijzigd.

Offerte aanvragen
Afspraak maken