Klokkenluidersbeleid

Het Klokkenluidersbeleid is sinds 18 december 2023 van kracht voor alle EU-bedrijven en is nu geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

De nieuwe wet bevat regels voor zowel werknemers als werkgevers. Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV maakt deel uit van een holdingmaatschappij, wat betekent dat de nieuwe regelgeving van toepassing is op niet alleen alle EU-dochters, maar ook op alle internationale vestigingen.

Dit is helemaal geen slechte zaak, aangezien Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV geen enkele vorm van vergelding tolereert tegen iemand die zorgen uit of meldt wat zij oprecht als ongepast of onethisch beschouwen. Wij streven naar een 'Speak Up!' cultuur. Iedereen binnen Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV moet zich veilig en vrij voelen om kritiek en/of nieuwe ideeën met elkaar te delen.

Werknemers krijgen extra bescherming dankzij de regelgeving. Niet alleen werknemers worden beschermd door de nieuwe wet, maar ook een adviseurs, freelancers, aannemers, leveranciers, directeurs, vrijwilligers, (on)betaalde stagiairs, ingehuurd personeel, sollicitanten en zakenpartners met wie er een werkgerelateerde relatie is.

In het nieuwe Klokkenluidersbeleid worden zij aangeduid als melders. De beschermingen worden vermeld in de Klokkenluidersregelingen. Enkele voorbeelden zijn: bescherming tegen ontslag of schorsing, een boete, negatieve beoordeling, discriminatie en intrekking van een vergunning.

De regelgeving biedt ook werknemers (en andere melders) de mogelijkheid om zowel intern als extern (mogelijk) wangedrag en schendingen van EU-wetgeving binnen een organisatie te melden. De bewijslast ligt niet langer bij de werknemer, maar bij de werkgever. We willen al onze collega's aanmoedigen om (vermoedelijk) wangedrag te melden via het portaal: Salor Spakenburg B.V..

Dit kan ook anoniem worden gedaan. Een (anonieme) melding kan via het portaal worden gedaan. Uiteraard is interne melding vaak de beste optie. Dankzij interne melding bereikt informatie over wangedrag of schendingen van EU-wetgeving sneller de betreffende persoon. Op deze manier helpen melders om wangedrag te verhelpen in plaats van toezichthoudende autoriteiten.

Bij een anonieme melding kunnen het management, uw leidinggevende en collega's van Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV de gegevens van de melder op geen enkele manier achterhalen. De organisatie heeft bewust gekozen voor een extern programma om alle potentiële melders aan te moedigen een melding te doen.

Uiteraard biedt de regelgeving ook de mogelijkheid om direct bij een toezichthoudende autoriteit melding te doen. Waar u een externe melding kunt doen, verschilt per land. U kunt digitale zoekmachines raadplegen om contactgegevens van de instanties te vinden.

Na het maken van een melding ontvangt de melder binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging. Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV of het regelgevend orgaan moet de melder binnen drie maanden na het verzenden van de ontvangstbevestiging informeren, inclusief de beoordeling en de volgende stappen van de situatie.

Op onze website kunt u het Klokkenluidersbeleid van de SALOR-groep raadplegen. Als u hierover vragen heeft, kunt u gerust contact opnemen met de Compliance-afdeling van Salor via compliance@salor.com.

Offerte aanvragen
Afspraak maken